acikders.net

Açık Eğitim Kaynakları (AEK) için Üst Veri Modeli Tasarımı

Eğitim kaynaklarının İnternet üzerinden erişilebilir hale gelmesi ve bunu takip eden Açık Eğitim Kaynakları hareketi, bilgiye erişimi öğretim süreçlerinin çok önemli bir bileşeni haline getirmiştir. İnternetin yaygınlaşması ve hemen her türlü iş akışının bu küresel ağa göre yeniden yapılandırılması eğitim teknolojileri açısından hem büyük fırsatlar doğurmuş hem de çözülmesi gereken problemleri de beraberinde getirmiştir.

Açık lisanslar ile İnternet üzerinden paylaşıma sunulan eğitim kaynakları öğrenenler için büyük fırsatlar yaratmış, bu kaynaklara kolayca erişebilmek ise giderek zorlaşmıştır. Araştırma (Açık Eğitim Kaynakları için Üst Veri Modeli Tasarımı) kapsamında yapılan incelemelerde açık eğitim kaynaklarına özel olarak tasarlanmış üst veri modeli ile yapılandırılmış indeksler ve buna bağlı arama motorlarının bilgi erişim açısından yaşanan problemlerin çözümünde etkili olacağı değerlendirilmiştir. Bu bağlamda açık eğitim kaynakları için semantik üst veri modeli tasarlanmıştır.