AEK Üst Veri Şeması

Proje kapsamında geliştirilen AEK üst veri şeması:

No Source Term Name Definition İfade Adı Tanım
1 DCMI Title A name given to the resource. Başlık Kaynağa verilen isim
2 DCMI Subject The topic of the resource. Konu Kaynağın konusu
3 DCMI Description An account of the resource. Tanım Kaynağın içeriği hakkında bilgi veren özet, grafik anlatım, düz metin vb.
4 DCMI Type The nature or genre of the resource. Tip Kaynağın türü
5 DCMI Creator An entity primarily responsible for making the resource. Yaratıcı Kaynağın içeriğinden 1. derecede sorumlu kişiler ya da kuruluşlar
6 DCMI Publisher An entity responsible for making the resource available. Yayıncı Kaynağı kullanıma sunmaktan sorumlu kuruluş.
7 DCMI Contributer An entity responsible for making contributions to the resource. Katkı Sağlayan Kaynağın içeriğine 2. derecede katkıda bulunan kişi ya da kuruluş.
8 CC License A set of requests/permissions to users of a Work, e.g. a copyright license, the public domain, information for distributors Lisans Bir Çalışmanın kullanıcılarına yönelik bir dizi istek / izin.
9 DCMI Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource. Tarih Kaynağın yaşam döngüsündeki önemli bir olay veya belirli bir süre.
10 DCMI Language A language of the resource. Dil Kaynağın dili
11 DCMI Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource. Biçim Kaynağın dosya biçimi, fiziksel ortamı veya boyutları.
12 DCMI Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context. Tanımlayıcı URL, URN gibi kaynağı tanımlayıcı bir referans bilgisi ya da adres.
13 LRMI Educational Audience An individual or group for whom the learning resource was created or useful. Hedef Kitle Öğrenim kaynağının yaratıldığı ya da faydalı olacağı kişi ya da grup.
14 LRMI Educational Use The purpose of a work in the context of education. Eğitsel Kullanım Eğitim bağlamında çalışmanın ne amaçla kullanılacağı.
15 LRMI Interactivity Type The predominant mode of learning supported by the learning resource. Etkileşim Tipi Öğrenme kaynağı tarafından desteklenen baskın öğrenme yöntemi.
16 LRMI Time Required Approximate or typical time it takes to work with or through this learning resource for the typical intended target audience. İhtiyaç Duyulan Süre Hedef kitlenin bu öğrenme kaynağını tamamlamak için ihtiyaç duyduğu süre.